Trénink 10.9.2019

Mapový trénink se koná v Rokytnici.
Přihlášky zasílejte Petře.
Sraz v 16,00 hod u Základní školy Rokytnice.