Po výroční schůzi

Blíží se první závody a proto zdůrazňuji,aby všichni zaplatili oddílové příspěvky. Ti členové,kteří nebudou mít zaplacený celý příspěvek, musí vrátit SI.